Synopsis

Rugagi akunda umugore we birenze urugero, umugore yamubwiye ko agomba kumuha icyo ashaka cyose natabikora azigendera, ariko Rugagi ni umukene nta bushobozi buhagije afite! Rugagi azabyitwaramo ate kugira ngo agumane n’umugore we?

Video & Photo

1 videos 4 photos

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *